Laatste nieuws

Het nieuws van en over SOMO vindt u onder de knop Nieuwsbrief.  

Op deze pagina staat het nieuws dat nog niet in een Nieuwsbrief is vermeld.

  

Juli 2016: Bestuursinformatie

Per 1 juli a.s. treedt Ab van der Veen af als bestuurslid/secretaris van SOMO. Vanaf de oprichting van SOMO is hij secretaris geweest. Daarvoor, vanaf eind 90 'er jaren, was hij als ambtelijk vertegen-woordiger van de gemeente Maarssen betrokken bij het samenwerkingsproject van de Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG) waarbij de gemeente Maarssen werd gekoppeld aan de Namibische gemeente Outjo. Dit samenwerkingsproject zou tot overdracht van kennis moeten leiden met als uiteindelijk doel armoedebestrijding. Na enkele jaren besloot de gemeente Maarssen dat dit geen gemeentelijke taak meer was en werd SOMO opgericht. Daarin werd Ab secretaris. In de bestuursvergadering van juli wordt aan dit afscheid aandacht besteed.  Als opvolger van Ab van der Veen is Gerhard Overdijkink benoemd. Hij wordt per 1 juli de nieuwe secretaris van SOMO. De andere bestuursfuncties blijven bij dezelfde personen zij het dat de nieuwe contact-persoon voor de contacten met Outjo (voorlopig) Stef van Leeuwe wordt.   

 

 

 

Mei 2016: Overlijdensbericht de heer J. van Wyk  

Eind mei is in Outjo dhr. J. van Wyk overleden. Dhr. Van Wyk was gemeentesecretaris van de gemeente Outjo in de periode dat het samenwerkingsproject tussen Maarssen en Outjo is gestart. Als lid van de delegatie van Outjo is dhr. Van Wyk in Maarssen geweest voor een stage van twee weken. Wij zullen hem als een zeer vriendelijk en gastvrij mens blijven herinneren en wensen zijn vrouw en verdere familie veel sterkte toe bij de verwerking van dit verlies.  

Bestuur SOMO

 

April 2015: Overdracht voorzittershamer SOMO

 

Aan het eind van de bestuursvergadering afgelopen donderdag, droeg Jan Boogerd de voorzittershamer van SOMO over aan zijn opvolgster Laura Menkveld.

SOMO is een in Maarssen gevestigde stichting die fondsen werft om projecten op te kunnen zetten in de sloppenwijken van Outjo, Namibië teneinde de armoede daar te bestrijden.

 

 

Jan Boogerd: “Ik ben een gelukkig man. Na bijna 10 jaar het voorzitterschap van SOMO te hebben bekleed, kijk ik terug op een succesvolle periode. Wij hebben als bestuur de mensen in Outjo, Namibië daadwerkelijk kunnen helpen in hun strijd tegen de armoede. Bovendien heb ik in Laura Menkveld een waardige opvolgster gevonden. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij en de andere bestuursleden, Ab van der Veen en Stef van Leeuwe, het werk van SOMO succesvol zullen voortzetten.”
Na de daadwerkelijke overdracht van de voorzittershamer reageert Laura Menkveld: “Het is voor mij een hele eer en uitdaging om voorzitter van SOMO te mogen zijn. Het zal niet gemakkelijk zijn om in de voetsporen van mijn voorganger te treden maar gelukkig heb ik in Ab en Stef twee ervaren en enthousiaste medebestuursleden. Met hun steun gaan we er samen iets van maken. Daar heb ik alle vertrouwen in. In de afgelopen maanden heb ik me kunnen inwerken en ben getroffen door het vele goede werk dat door deze kleine organisatie wordt verricht. Ik heb er heel veel zin.”

 

 

Na deze mooie woorden werden nog herinneringen van de afgelopen tien jaar opgehaald en uiteraard gesproken over de nieuwe initiatieven die SOMO voor de komende periode op stapel heeft staan. 

 

 

Oktober 2014: HSVMaarssen bestaat 65 jaar! 

14 HSVM logo Sinds 2006 werkt HSVMaarssen  samen met SOMO. Onze partner in armoedebestrijding bestaat dit jaar 65 jaar. Dat is natuurlijk een gelukwens waard!
In het jubileumjaar vinden extra hengelactiviteiten plaats en het bijzondere is dat een aantal viswedstrijden in het teken van de samenwerking met SOMO staan.
In mei is er al een viswedstrijd geweest en in oktober wordt een grote viswedstrijd gehouden in het Amsterdam-Rijnkanaal. Door middel van deze wedstrijden wordt er geld ingezameld voor SOMO. Hiermee kunnen we concreet werken aan de armoedebestrijding in Outjo (Namibië).
Het jubileumjaar wordt afgesloten met een receptie voor leden en genodigden. Ook dan wordt SOMO niet vergeten! 

April 2014: flessenbonactie nieuws

Meer concurrentie om flessenbonnen
5.33 brievenbus

In 2010 is SOMO begonnen met het plaatsen van brievenbussen in supermarkten. De klanten van de supermarkt kunnen hub flessenbon voor statiegeld in onze brievenbus deponeren. Steeds meer goede doelen zien kans om hun brievenbus in supermarkten te plaatsen, waardoor wij met deze actie minder ophalen.

2011 was voor SOMO een recordjaar met een opbrengst van € 2.180,00. Daarna is de opbrengst afgenomen:

2012: € 1.830

2013: € 1.250 

 

Vele (hele) kleintjes maken echter één grote, want als je bedenkt dat de gemiddelde opbrengst per bon hooguit één euro is, dan blijkt wel hoeveel mensen het werk van SOMO ondersteunen. Veel dank daarvoor!