1 Logo nieuw

 

DIGITALE NIEUWSBRIEF SOMO

9e Jaargang nr.1.

 

 

Maarssen, maart 2014

 

 

In deze eerste digitale Nieuwsbrief van 2014 leest u over:
1. Decemberactie voor bedrijven en instellingen wederom succesvol
2. Outjo-Verjaardagskalender
3. Vastenaktie Verrijzeniskerk Maarssenbroek t.b.v. SOMO
4. Uitbreiding "Maarssen-school" in Outjo
5. Hengelsportvereniging Maarssen blijft SOMO steunen
6. Ambassadeurschap
7. Van de bestuurstafel

 

 

1. Decemberactie voor bedrijven en instellingen wederom succesvol

 

Zoals de laatste jaren te doen gebruikelijk deed SOMO ook eind 2013 weer een beroep op bedrijven en instellingen uit de directe omgeving van Maarssen. Met een gerichte brief- en e-mail actie hebben wij onze activiteiten bekend gemaakt en een oproep gedaan om één of enkele projecten van SOMO financieel te ondersteunen. Het bestuur van SOMO was blij om ook deze keer een positieve respons te krijgen.


2. Outjo-Verjaardagskalender

 

Deze speciale kalender heeft uiteindelijk een oplage van 80 stuks opgeleverd en daarmee dus ook een mooie bijdrage aan de ontwikkelingsprojecten in Outjo.
Met onze dank voor alle afnemers van deze mooie kalender.


3. Vastenaktie R.K. Verrijzeniskerk Maarssenbroek t.b.v. SOMO


In de vorige Nieuwsbrief hebben wij u gemeld dat het Uitgiftepunt voor voedsel voor 150 schoolkinderen van Outjo moet worden vernieuwd. Alles is kapot, vies, vuil en zeer onhygiënisch geworden. Veel moeten worden vernieuwd of vervangen.
SOMO is heel blij dat de Verrijzeniskerk in Maarssenbroek op onze oproep om hulp heeft gereageerd. De Vastenaktie van dit jaar wordt geheel bestemd voor het Voedselproject en dan met name om 150 nieuwe borden, lepels, vorken, messen e.d. te kopen. Maar ook nieuwe kookpotten, tafelkleden, kleding voor de vrijwilligers, etc.
Ook hebben de katholieke scholen hun hulp toegezegd. Dit betekent dat vele honderden leerlingen in Maarssenbroek bij hun familie, buren e.d. klusjes gaan doen om hiermee geld te verdienen voor dit project. Ook wordt er een filmavond, een wandeling, presentaties e.d. georganiseerd. In de kerk is ook een speciaal hoekje ingericht over deze actie. Kortom er wordt heel veel actie gevoerd om geld voor dit project bij elkaar te krijgen. Een fantastisch initiatief!

 

1 SOMO in kerkHet "SOMO-hoekje" in de Verrijzeniskerk in Maarssenbroek


4. Uitbreiding "Maarssen-school" in Outjo

 

Eén van de basisscholen in het blikkiesdorp in Outjo heet de Maarssen-school. Deze school is vijf jaar geleden geopend. Door het zeer snel groeiend aantal leerlingen heeft men zich nu al genoodzaakt gezien om de school flink uit te breiden met een aantal nieuwe vleugels aan het gebouw. Het is zeer bijzonder dat deze nieuwe vleugels de namen hebben gekregen van woonkernen in Maarssen, zijnde Maarsen-dorp, Maarssenbroek, Oud-Zuilen en Tienhoven. Een vijfde vleugel is genoemd "Zeewolde" als eerbetoon voor de grote sponsoractie die daar vorig jaar voor SOMO is opgezet.
Half maart is deze uitbreiding officieel geopend. SOMO werd daarbij vertegenwoordigd door de studente Ruta die in het kader van haar masters-studie aan de VU in Amsterdam een evaluatie maakt van 20 jaar samenwerking tussen Outjo en SOMO en aanbevelingen zal opstellen voor een duurzame verdere samenwerking in de toekomst. De eerste 2 maanden van dit jaar heeft ze in Nederland dit onderzoek gestart en o.a. uitvoerige gespreken gevoerd met de bestuursleden van SOMO over verleden, heden en toekomst van de samenwerking tussen Outjo en SOMO. In maart verblijft ze voor dit onderzoek in Outjo. SOMO is zeer benieuwd naar haar bevindingen en met name naar haar aanbevelingen.

 

1 MPS en RutaVan links naar rechts Ruta, Fina Job, de coördinator van diverse SOMO-projecten in Outjo en haar man Abraham


5. Hengelsportvereniging Maarssen blijft SOMO steunen

 

Ook in 2013 heeft de Hengelsportvereniging Maarssen weer volop actie gevoerd voor SOMO. Was het zo dat in het verleden het vooral de jeugd was die in viswedstrijden streed voor de SOMO-bokaal, in 2013 kwam de steun vooral van volwassenen. Bij twee viswedstrijden werd steeds plm. 20% van het inschrijfgeld bestemd voor SOMO. Ook verkoopt men tweedehands vissersspullen, waarvan de opbrengst helemaal ten goede komt aan SOMO.
In 2014 worden de activiteiten nog verder uitgebreid: het aantal wedstrijden gaat van 2 naar 3. Bovendien viert men dit jaar het 65-jarig bestaan en worden in dat kader meer activiteiten t.b.v. SOMO opgezet. SOMO is daar bijzonder blij mee!


6. Ambassadeurschap

 

Het bestuur van SOMO heeft de intentie om vanuit de verbreding van de haar activiteiten enkele ambassadeurs te benoemen die bereid zijn de doelstelling van SOMO mee te helpen uitdragen en ook om sponsor initiatieven mee te helpen ontwikkelen en uit te voeren.
Wij zijn verheugd te kunnen melden dat een eerste ambassadeur vanuit Zeewolde zich heeft aangemeld en wij proberen nog ten minste twee ambassadeurs extra te werven. Zodra wij het team van drie ambassadeurs compleet hebben, zullen wij deze ambassadeurs via de Nieuwsbrief bij u introduceren.
Als u sympathie heeft met onze projecten in Outjo en wat tijd kunt vrij maken om mee te helpen de doelstelling van SOMO uit te dragen en met name om sponsors te werven, dan vragen wij u vriendelijk u aan te melden als ambassadeur voor SOMO. Het zou echt geweldig zijn als wij deze versterking voor SOMO dit jaar nog op orde kunnen krijgen.

 

Algemeen

 

SOMO is een stichting die zich bezighoudt met ontwikkelingsprojecten in Outjo.
SOMO legt zich toe op armoedebestrijding in Outjo, een kleine stad in Namibië. Het motto van SOMO is: van Nederland voor Outjo. Met financiële steun van mensen, bedrijven en instellingen wil SOMO een aantal projecten in Outjo uitvoeren die een bijdrage leveren aan het structureel verkleinen van de grote armoede. Omdat SOMO geen kosten maakt, komen alle giften volledig ten goede aan de projecten. Er blijft dus niets ‘aan de strijkstok hangen'.
Als u ook andere geïnteresseerden eens van ons werk op de hoogte wilt brengen (bijvoorbeeld d.m.v. het doormailen van deze digitale Nieuwsbrief!), dan zouden wij dat zeer op prijs stellen.
Mocht u meer willen weten over SOMO dan zijn wij graag bereid om u een folder toe te zenden. Voor grotere groepen/instellingen kunnen wij eventueel ook een presentatie verzorgen. Neemt u gerust contact met ons op!
Het bestuur van SOMO:
Jan Boogerd, voorzitter
Ab van der Veen, secretaris
Stef van Leeuwe, penningmeester
Michel van Schaik, lid

Contactpersoon: Ab van der Veen, secretaris tel. 0341-556556
E-mail: aj.vanderveen@chello.nl.
Website: www.somomaarssen.nl

 

Bankrekening SOMO: 53.39.96.333 ten name van SOMO te Maarssen