Hengelsportvereniging Maarssen zamelde geld in voor SOMO

De Hengelsportvereniging Maarssen (HSVM) is al enkele jaren sponsor van SOMO.
De naam SOMO staat voor de Stichting Ontwikkelingsproject Maarssen Outjo. Outjo is een middelgrote plaats in Namibië en SOMO tracht om de armoede in de sloppenwijken van deze plaats te bestrijden door het financieren van een aantal projecten.
Het was dan ook een feestelijk moment toen penningmeester Piet Staartjes van de hengelsportvereniging vorige week een aanmerkelijk bedrag kon overhandigen aan zijn collega-penningmeester van SOMO, Stef van Leeuwe.

 

HSVM okt. 2012Piet Staartjes (links) van de HSVM overhandigt de opbrengst aan Stef van Leeuwe van SOMO

 

Het is fantastisch dat de Hengelsportvereniging Maarssen steeds weer blijkt geeft van zijn maatschappelijke betrokkenheid. Er is meer dan vissen alleen in deze wereld. Het is goed dat vereniging en leden er regelmatig blijk van geven dat zij zich bewust zijn van het feit dat de wereld er op een groot aantal plaatsen heel anders uitziet dan wij in onze westerse consumptiemaatschappij gewend zijn.
Ook in het afgelopen jaar heeft de hengelsportvereniging een aantal acties op touw gezet. Nieuw is dat men in het voorjaar een speciale viswedstrijd heeft gehouden (waarvoor zelfs in het buitenland belangstelling was) en waarbij een gedeelte van het inschrijfgeld ten goede kwam aan SOMO. Ook de onderlinge veiling van vissersattributen bracht in het afgelopen jaar weer het nodige geld in het laadje voor het goede doel.

Het geld van de Hengelsportvereniging Maarssen zal door SOMO met name worden besteed aan het voedselproject in Outjo waarbij een geselecteerde groep van scholieren dagelijks een warme maaltijd krijgt. Het betreft hier de armste kinderen in de krottenwijk van Outjo die vaak wees of halfwees zijn en voor wie dit meestal de enige maaltijd per dag is. Het motto hierbij is "met een lege maag kun je niet leren".
SOMO is bijzonder blij met deze gift en is dankbaar voor de steun die men van de Hengelsportvereniging Maarssen steeds weer ontvangt.